Впровадження систем обліку АСКОЕ/ЛОЗОД

Установка АСКОЕ або ЛУЗОД

Як відомо з п. 3.35 Правил користування електричною енергією (ПКЕЕ), всі підприємства з приєднаною потужністю електроустановок від 150 кВт і середньомісячним обсягом споживання від 50 тис. кВт-год повинні мати локальне обладнання збору й обробки даних (ЛУЗОД) або автоматизовану систему комерційного обліку електроенергії (АСКОЕ).

Автоматизована система комерційного обліку електроенергії (АСКОЕ) є сукупністю програмних засобів і устаткування, комплексна робота яких забезпечує дистанційний збір, зберігання та обробку даних зі споживання електроенергії. Завдяки АСКОЕ ви можете самостійно переглядати дані з енергоспоживання у будь-який час у зручній для вас формі.

Дані, що отримують за допомогою системи, дозволяють знаходити «тонкі» місця у витраті електроенергії і потужності підприємством. У якій би сфері не працювала ваша компанія, економія електроенергії – це заощадження ваших грошей.

Сучасну АСКОЕ слід розглядати як систему, що включає чотири зв'язаних між собою рівні обладнання і програмне забезпечення, які функціонують одночасно:

• Перший – вимірювальні прилади (лічильники електроенергії), які служать для безперервного вимірювання параметрів енергообліку.

• Другий – пристрої збору і підготовки даних (модеми), які цілодобово збирають, нагромаджують, обробляють і передають вимірювальні дані на наступні рівні.

• Третій – персональний комп'ютер зі встановленим спеціалізованим програмним забезпеченням, що здійснює підсумкову обробку отриманих даних.

• Четвертий – сервер центру зі збору й обробки даних, який на основі отриманої інформації формує платіжні документи для розрахунків за електроенергію.

Типова схема АСКОЕ

Типова схема ЛУЗОД

Таким чином, автоматизована система комерційного обліку електроенергії (АСКОЕ) і локальне обладнання збору і обробки даних (ЛУЗОД) мають єдину мету роботи. Різниця між ними полягає в обсязі устаткування і можливості організації самостійно формувати звіти, переглядати, аналізувати й оптимізувати своє споживання електроенергії.

Перевагами установки АСКОЕ є:

• контроль енергоспоживання по всіх енергоносіях;

• оптимізація витрат на енергоресурси;

• діагностика роботи лічильників;

• комерційний облік енергоресурсів;

• обробка даних і формування звітів з обліку електроенергії.

 

Етапи створення АСКОЕ/ЛУЗОД:

  1. Отримання технічних рекомендацій від енергопостачальної організації:

Для одержання рекомендацій замовникові необхідно направити в енергопостачальну організацію письмову заяву з проханням видати технічні рекомендації.

  1. Розробка робочого проекту (РП) і технічного завдання (ТЗ) згідно з виданими технічними рекомендаціями:

На основі отриманих технічних рекомендацій ми створюємо робочий проект і технічне завдання. Всі подальші роботи виконуватимемо згідно з цими документами.

  1. Узгодження робочого проекту і технічного завдання з енергопостачальною організацією:

Коли робочий проект і технічне завдання готові, ми погоджуємо їх з енергопостачальною організацією і замовником.

  1. Постачання обладнання:

На цьому етапі ми постачаємо замовникові вказане в робочому проекті обладнання для створення системи.

  1. Виконання монтажних робіт:

Після розпломбування точок обліку наші фахівці здійснюють монтаж цього обладнання.

  1. Пусконалагоджувальні роботи:

Далі проводиться налагодження устаткування для повноцінного збору і правильної передачі даних через GSM-зв'язок в енергопостачальну організацію і (в разі АСКОЕ) на комп'ютер енергетика.

  1. Введення АСКОЕ/ЛУЗОД в дослідну експлуатацію:

По закінченню попередніх етапів ми складаємо акт про введення в дослідну експлуатацію, який підписують три сторони: наша компанія, замовник і енергопостачальна організація. Згідно з п.3.14 ПКЕЕ, термін дослідної експлуатації становить до трьох місяців від дати підписання акту. 

  1. Державна метрологічна атестація (ГМА) системи АСКОЕ/ЛУЗОД:

Ми подаємо заявку в організацію, уповноважену здійснювати ГМА системи. Після перевірки вимірювальних приладів на відповідність усім нормам і вимогам замовник отримує свідоцтво про державну метрологічну атестацію АСКОЕ/ЛОЗОД.

  1. Введення в промислову експлуатацію системи АСКОЕ/ЛУЗОД.

Після закінчення терміну дослідної експлуатації і при її успішному проходженні складається акт введення АСКОЕ/ЛУЗОД у промислову (постійну) експлуатацію. Цей документ є підтвердженням успішної установки системи обліку електроенергії. Прийняті в промислову експлуатацію АСКОЕ/ЛУЗОД повинні використовувати для проведення комерційних розрахунків між замовником і енергопостачальною організацією.

 

Згодом, коли ваша система АСКОЕ або ЛУЗОД уже функціонує, запорукою її працездатності, ефективності й довговічності є її постійне технічне обслуговування.

Не дивлячись на високу якість обладнання, що ми постачаємо, для систем АСКОЕ/ЛУЗОД, існує ризик порушення їхньої роботи з якої-небудь зовнішньої причини, такий як перебої електроенергії, непідходящі умови зовнішнього середовища, кліматичні чинники і тощо. Технічне обслуговування – це дистанційний моніторинг роботи системи і щоденний контроль її ключових показників. Обслуговування дозволяє своєчасно виявити і усунути збої і неполадки в роботі АСКОЕ чи ЛУЗОД.

Опросный лист

Проконсультуйтеся з нашим фахівцем